Bądź na bieżąco!

Czyste Powietrze

HOME > Czyste Powietrze

Dofinansowanie na Pompy Ciepła, Termomodernizację, Instalację Fotowoltaiczną i Rekuperację

Czyste Powietrze to program, który powstał w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Jest zachętą rządową do zwiększenia efektywności energetycznej w naszych domach. Dofinansowanie jakie oferuje Program Czyste Powietrze dotyczy wymiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny (np. pompa ciepła), termomodernizacji budynku, montażu i zakupu rekuperacji, a także instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z pompą ciepła. W roku 2020 zasady dofinansowania  i sposób składania wniosków zostały uproszczone. W tym krótki artykule przedstawimy, komu przysługuje dofinansowanie, ile trzeba czekać na dofinansowanie i jakiej wysokości ono będzie.

Dla kogo dofinansowanie?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł w przypadku beneficjentów, którym przysługuje niższy próg dofinansowania. Podwyższony poziom dotacji dotyczy osób, których dochód nie przekracza miesięcznie: a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Obie grupy beneficjentów otrzymają dofinansowanie na te same cele, jednak o różnych wielkościach.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie Czyste Powietrze zostało przewidziane na modernizację budynków istniejących. Z dotacji wykluczone są domy nowo wybudowane. Beneficjenci mogą starać się o termomodernizację budynku, wymianę nieefektywnego pieca na źródło stałe, montaż i zakup pompy ciepła do CO i CWU, założenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji), wymianę instalacji elektrycznej, a także mikroinstalację fotowoltaiczną. Dofinansowanie obejmuje również sporządzenie niezbędnej dokumentacji i audyt energetyczny.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Firma INFO ENERGIA kompleksowo zajmuje się obsługą Klienta. Poza dostarczaniem urządzeń i montażem, załatwiamy wszelkie formalności, tj. zgłoszenia, prowadzenie dokumentacji, pomoc w uzyskaniu dofinansowania, czy kredytu. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania z programu Czyste Powietrze 2021. Wnioski można składać elektronicznie, co sprawia, że monitoring procesu przyznania dotacji jest uproszczony. Istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na danym terenie. Do wniosku należy dostarczyć odpowiednie dokumenty (np. zaświadczenie o zarobkach, kartę produktu, czy etykietę energetyczną) i potwierdzenia, które kompletujemy razem z Państwem. Urządzenia przez nas instalowane spełniają najwyższe standardy jakości i efektywności, dlatego nie mieliśmy nigdy problemu z uzyskaniem dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez nas.

Kiedy dofinansowanie?

Z Programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowania przedsięwzięć już zakończonych, pod warunkiem, że ich rozpoczęcie nie nastąpiło 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. NFOŚ i GW na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni. Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze wypłacane jest w terminie 30 dni (wcześniej do 90 dni) na konto wykonawcy bądź beneficjenta – w całości bądź w ratach, po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia. Krótszy czas rozpatrywania, względem wcześniejszych zasad, dotyczy również wniosków z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału bankowego – 14 dni. Czas na realizację przedsięwzięcia wynosi 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Chcesz wiedzieć więcej? Interesuje Cię pozyskanie dofinansowania? Skontaktuj się z nami!