Bądź na bieżąco!

Fotowoltaika zmiany 2022 r. – Czy będzie się opłacać?

HOME > Aktualności > Fotowoltaika zmiany 2022 r. – Czy będzie się opłacać?

Zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki od kwietnia 2022 r.

Jakie zmiany nas czekają?

Fotowoltaika zmiany – kiedy?

Wieczorem 29 października Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o OZE. Zgodnie z procesem legislacyjnym projekt trafił teraz do Senatu. Skutkiem wprowadzenia ustawy będzie zmiana rozliczenia prosumentów, czyli przejście z systemu opustów na tzw. net-billing.

225 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, a 212 sprzeciwiło się zmianie warunków rozliczania energii.
(indywidualne wyniki głosowania można znaleźć na stronie Sejmu – kliknij)

Przegłosowany projekt ustawy znajdujący się w Senacie nie oznacza wdrożenia ustawy. Proces legislacyjny w Polsce zakłada, że Senat może złożyć poprawki i projekt wróci w innej formie. Sprawdź co się zmieni i skorzystaj z naszych elastycznych warunków.

Fotowoltaika zmiany 2022 kiedy

Fotowoltaika – co się zmieni od kwietnia 2022 r.?

Projekt ustawy znacznie został poprawiony w ostatnim miesiącu. Wstępnie planowana ustawa miała wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., następnie od 1 lutego 2022 r., w finalnej wersji podjętej przez Sejm wdrożenie ma nastąpić 1 kwietnia 2022 r. Oznacza to, że osoby, które chcą założyć instalację fotowoltaiczną i zależy im na tym, aby uczestniczyć w obecnym rozliczeniu prosumenta muszą dokonać zgłoszenia do Operatora do dnia 31 marca 2022 r.

Ustawa wprowadza nowe rozliczenie, które uznane zostało za mniej korzystne. Prosumenci, którzy aktualnie rozliczają się z energii korzystają z systemu rozliczeń z opustami, nazwanym net-meteringiem. Jako producent i konsument energii można produkować energię, przekazywać nadwyżkę do sieci, magazynować ją i później wykorzystywać w dni o mniejszej produkcji. Opust jaki zapewniała obecna ustawa dotyczył odbioru 80% energii oddanej do operatora w celu magazynowania, np.:

Pani Janina ma instalację o mocy 4,5 kWp. Fotowoltaika w miesiącu maju wyprodukowała 450 kWh, a do sieci zostało wprowadzone 150 kWh, zaś reszta została zużyta na bieżąco. Opust jaki należy się Pani Janinie wynosi 80%, co oznacza, że z energii magazynowanej u Operatora Pani Janina otrzyma z powrotem 120 kWh. Odbiór tej energii będzie możliwy przez 365 dni. 

Według nowej propozycji ustawy, prosument rozliczałby wartość energii wprowadzonej do sieci i pobranej. Energia wprowadzona przez przyszłego prosumenta uzyskiwałaby wartość ceny rynkowej, z kolei energia, która miałaby być pobierana od Operatora byłaby powiększona o podatki i opłaty dystrybucyjne. Zmieniłaby się również opłacalność nadwyżki produkowanej energii. Nadpłata wynosiłaby maksymalnie 20% wartości energii oddanej celem magazynowania.

Co zmieni w praktyce nowe rozwiązanie? Według obecnego projektu, który trafił do Senatu, przegłosowany przez Sejm, wydłuży się czas zwrotu instalacji. Nie zabija to oczywiście idei posiadania fotowoltaiki, ponieważ dalej będzie inwestycją, która się opłaca. Zwrot kosztów instalacji potrwa znacznie dłużej, jednak biorąc pod uwagę obecne ceny prądu. W przypadku znacznych podwyżek cen energii, które są planowane zwrot będzie następował szybciej.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a nowe zasady

Według tego, co ustalił portal wysokienapięcie.pl rozbudowa instalacji nie będzie powodowała utraty systemu rozliczeń, a więc instalacje istniejące przed 1 kwietnia będą mogły być rozbudowywane i zgłaszane na warunkach prosumenckich z upustami. Minister podkreślił również, że prosumenci mają zagwarantowane prawa nabyte i będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia energii w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh.

Fotowoltaika zmiany – jak ich uniknąć?

Jedynym rozwiązaniem jest założenie instalacji fotowoltaicznej w najbliższych miesiącach i zgłoszenie jej do operatora do dnia 31 marca 2022 r. Nasza firma INFO ENERGIA obecnie gwarantuje szybkie montaże, które pozwalają na zgłoszenie do OSD przed wejściem w życie ustawy. Po naszej stronie jest dokonywanie zgłoszeń do operatora tak aby Klient nie musiał poświęcać na to czasu i zastanawiać się czy zrobił to w sposób prawidłowy. Mamy ogromne doświadczenie jeśli chodzi o załatwianie formalności z operatorami. Zgłoś się do nas jak najprędzej, aby załapać się na rozliczenie z opustem. 

Fotowoltaika zmiany – czy należy się obawiać?

Zmiany nie oznaczają końca fotowoltaiki w Polsce, która jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Ze zmianami proponowanymi przez Sejm wiążę się niższa opłacalność, ale nie jej brak. Aspektem, który na pewno przemawia za założeniem instalacji jest wciąż ekologia, która jest ważnym motywatorem do zrealizowania fotowoltaiki. Za fotowoltaiką przemawiają również ciągłe podwyżki prądu, które spowodują, że okres zwrotu inwestycji skróci się. Instalacja będzie wciąż świetnym rozwiązaniem w przypadku montażu pompy ciepła jako źródła ogrzewania domu.