Bądź na bieżąco!

Fotowoltaika zmiany 2022 r. – Czy będzie się opłacać?

HOME > Aktualności > Fotowoltaika zmiany 2022 r. – Czy będzie się opłacać?

Zmiany w rozliczeniu fotowoltaiki od kwietnia 2022 r.

Jakie zmiany nas czekają?

Fotowoltaika zmiany – kiedy? (03.12.2021 r. – Aktualizacja)

Dnia 02.12.2021 r. Sejm przegłosował zmiany w fotowoltaice. Wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r.

Projekt nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii miesiąc temu trafił do komisji senackich, które wprowadziły poprawki. Zostały one odrzucone w dniu wczorajszym (02.12.2021 r.) bezwzględną większością głosów w Sejmie. Oznacza to, że zmienią się zasady rozliczeń za wytworzoną energię przez instalacje fotowoltaiczne. Od dnia 1 kwietnia 2022 r. zlikwidowane zostaną obecne opusty dla nowych instalacji. Nowe zasady nie obejmą osób, które posiadają już fotowoltaikę, a także tych, którzy do 31 marca 2022 r. dokonają zgłoszenia do Operatora swoich nowych instalacji.

Fotowoltaika zmiany 2022

Fotowoltaika zmiany – co robić?

Osoby, które posiadają już instalację fotowoltaiczną nie muszą się obawiać nadchodzących zmian, ponieważ obowiązuje ich dotychczasowa umowa z operatorem na mocy obecnej ustawy, gwarantująca 15 lat rozliczenia jako prosument.

Fotowoltaika zmiany – chcę założyć instalację, czy jeszcze warto?

Tak, to najlepszy moment żeby podjąć decyzję o założeniu instalacji fotowoltaicznej. Montaż na początku roku 2022 r. zapewnia udział w dotychczasowym systemie opustów. Warunkiem rozliczenia na obecnych zasadach jest zgłoszenie instalacji do operatora do dnia 01.04.2022 r.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej – czy zdążę?

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej można dokonać na własną rękę od razu po zakończeniu montażu. Nasza firma, jako jedna z nielicznych na rynku, kompleksowo obsługuje swoich Klientów. Prowadzimy dokumentację i dokonujemy zgłoszeń za użytkowników fotowoltaiki zamontowanej przez nas.

Dlaczego warto zrobić to z nami?

Posiadamy ogromne doświadczenie w prowadzeniu naszych spraw za Klientów. Zgłoszenie OSD dla osób, które nigdy tego nie robiły bardzo często kończy się odrzuceniem wniosku. Gwarantujemy szybką reakcję i poprawność przygotowania dokumentów.

Fotowoltaika – co się zmieni od kwietnia 2022 r.?

Projekt ustawy znacznie został poprawiony w ostatnim miesiącu. Wstępnie planowana ustawa miała wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., następnie od 1 lutego 2022 r., w finalnej wersji podjętej przez Sejm wdrożenie ma nastąpić 1 kwietnia 2022 r. Oznacza to, że osoby, które chcą założyć instalację fotowoltaiczną i zależy im na tym, aby uczestniczyć w obecnym rozliczeniu prosumenta muszą dokonać zgłoszenia do Operatora do dnia 31 marca 2022 r.

Ustawa wprowadza nowe rozliczenie, które uznane zostało za mniej korzystne. Prosumenci, którzy aktualnie rozliczają się z energii korzystają z systemu rozliczeń z opustami, nazwanym net-meteringiem. Jako producent i konsument energii można produkować energię, przekazywać nadwyżkę do sieci, magazynować ją i później wykorzystywać w dni o mniejszej produkcji. Opust jaki zapewniała obecna ustawa dotyczył odbioru 80% energii oddanej do operatora w celu magazynowania, np.:

Pani Janina ma instalację o mocy 4,5 kWp. Fotowoltaika w miesiącu maju wyprodukowała 450 kWh, a do sieci zostało wprowadzone 150 kWh, zaś reszta została zużyta na bieżąco. Opust jaki należy się Pani Janinie wynosi 80%, co oznacza, że z energii magazynowanej u Operatora Pani Janina otrzyma z powrotem 120 kWh. Odbiór tej energii będzie możliwy przez 365 dni. 

Według nowej propozycji ustawy, prosument rozliczałby wartość energii wprowadzonej do sieci i pobranej. Energia wprowadzona przez przyszłego prosumenta uzyskiwałaby wartość ceny rynkowej, z kolei energia, która miałaby być pobierana od Operatora byłaby powiększona o podatki i opłaty dystrybucyjne. Zmieniłaby się również opłacalność nadwyżki produkowanej energii. Nadpłata wynosiłaby maksymalnie 20% wartości energii oddanej celem magazynowania.

Co zmieni w praktyce nowe rozwiązanie? Według obecnego projektu, który trafił do Senatu, przegłosowany przez Sejm, wydłuży się czas zwrotu instalacji. Nie zabija to oczywiście idei posiadania fotowoltaiki, ponieważ dalej będzie inwestycją, która się opłaca. Zwrot kosztów instalacji potrwa znacznie dłużej, jednak biorąc pod uwagę obecne ceny prądu. W przypadku znacznych podwyżek cen energii, które są planowane zwrot będzie następował szybciej.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej a nowe zasady

Według tego, co ustalił portal wysokienapięcie.pl rozbudowa instalacji nie będzie powodowała utraty systemu rozliczeń, a więc instalacje istniejące przed 1 kwietnia będą mogły być rozbudowywane i zgłaszane na warunkach prosumenckich z opustami. Minister podkreślił również, że prosumenci mają zagwarantowane prawa nabyte i będą mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat od chwili wytworzenia energii w instalacji PV i wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej pierwszej kWh. Oznacza to, że w rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na nowych zasadach będzie zarejestrowana aneksem do umowy z operatorem.

Fotowoltaika zmiany – czy należy się obawiać?

Zmiany nie oznaczają końca fotowoltaiki w Polsce, która jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Ze zmianami proponowanymi przez Sejm wiążę się niższa opłacalność, ale nie jej brak. Aspektem, który na pewno przemawia za założeniem instalacji jest wciąż ekologia, która jest ważnym motywatorem do zrealizowania fotowoltaiki. Za fotowoltaiką przemawiają również ciągłe podwyżki prądu, które spowodują, że okres zwrotu inwestycji skróci się. Instalacja będzie wciąż świetnym rozwiązaniem w przypadku montażu pompy ciepła jako źródła ogrzewania domu.