Bądź na bieżąco!

Rolnicy

HOME > Rolnicy

Koszty energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym, bardzo często zależą od profilu działalności rolniczej.

Rachunki za prąd są bardzo wysokie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest montaż instalacji fotowoltaicznej, która produkuje energię elektryczną przez cały rok, generując tym samym oszczędności nawet w pochmurne dni.

Ponadto rolnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są płatnikami VAT, mają możliwość odliczenia podatku VAT z tyt. montażu fotowoltaiki.

ROZLICZENIE

 • W taryfie G warunki jak dla Osoby Fizycznej
  Nadwyżkę energii, którą wyprodukowała Twoja instalacja fotowoltaiczna, możesz magazynować w sieci a następnie ją z niej pobrać. Bezpłatnie możesz odebrać z sieci 80% energii, którą pierwotnie oddałeś do sieci.
 • W taryfie C warunki jak dla Firmy

KORZYŚCI

 • Duże oszczędności
  Mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój swojego gospodarstwa.
 • Niezależność energetyczna
  Produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu.
 • Łatwa dostępność
  Słońce jest dostępne dla wszystkich,
  to niewyczerpalne i darmowe źródło energii.
 • Komfort
  Bezobsługowość systemu, niskie koszty eksploatacji ze względu na brak elementów ruchomych.
 • Ekologia
  Brak zanieczyszczenia, emisji gazów, hałasu czy drgań, rozwiązanie przyjazne środowisk.

OPODATKOWANIE

 • Stawka 23% lub 8% VAT.
 • Ulga z tytułu tej samej inwestycji rozliczana do 15 lat.
 • Odliczeniu 1/4 kwoty poniesionej
  na inwestycję od należnego podatku rolnego.
 • Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystanej przez podatnika przechodzi na jego następców.

15 lat całkowitej gwarancji na instalację fotowoltaiczną

INFO ENERGIA udziela rozszerzonej 15 letniej gwarancji na wszystkie komponenty instalacji, w tym moduły fotowoltaiczne oraz montaż.

15 lat gwarancji fotowoltaika

Dofinansowanie z programu AgroEnergia 2022

Jaki jest cel programu?

Celem programu jest powiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł w sektorze rolniczym.

Kto może być beneficjentem?

 • Osoba fizyczna, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha oraz która, przez co najmniej rok (przed złożeniem wniosku) prowadziła osobiście gospodarstwo.
 • Osoba prawna, kóra jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których powierzchnia wynosi od 1 ha
  do 300 ha oraz która, przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Co podlega dofinansowaniu z programu AgroEnergia?
Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej o zainstalowanej mocy od 10 do 50 kWp:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
 • instalacje wiatrowe o mocy przekraczającej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest możliwe dopiero po
  wcześniej przeprowadzonym audycie energetycznym,
 • elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (moc całej instalacji nie może przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

Ile wynosi budżet programu i jak wygląda finansowanie?

Całkowita wysokość budżetu przeznaczonego dla rolników ma wynosić 200 mln zł. W skład całkowitej wysokości budżetu wchodzi kwota 170 mln zł, która stanowi bezzwrtone formy finansowania oraz 30 mln zł, które stanowi wsparcie zwrotne.

Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

Dla instalacji hybrydowych występuje dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla towarzyszących magazynów energii – występuje dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może przekraczać 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

WAŻNE TERMINY

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2020 r. do 31.12.2025r.

Sprawdź więcej szczegółów programu AgroEnergia 2022.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym.

WAŻNE!

W momencie, gdy występuje chęć skorzystania z ulgi rolnej to nie ma możliwości wystąpienia o dofinansowanie z programu AgroEnergia.

Jakie są najważniejsze warunki przystąpienia do dofinansowania?

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie musi poprzedzać rozpoczęcie przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków
  publicznych.

Ulga od podatku rolnego

Rolniku czy wiesz, że możesz skorzystać z ulgi od podatku rolnego w przypadku inwestycji w fotowoltaikę? Sprawdź koniecznie komu przysługuje ulga od podatku rolnego, jaka jest jej wysokość i gdzie złożyć wniosek.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania oraz zaproponujemy Ci bezpłatny audyt,
który wykaże stopień opłacalności instalacji w Twoim domu.