Bądź na bieżąco!

Reklamacje

HOME > Reklamacje

Reklamacja

Nasza firma INFO ENERGIA w celu zapewnienia lepszej obsługi i szybszej reakcji, uruchomiła formularz reklamacyjny. Poprawne zgłoszenie reklamacji możliwe jest poprzez wypełnienie poniższego formularza. Jest to jedyna droga, która rozpoczyna procedurę reklamacyjną.

Wyjaśnienie:

 • Reklamację może zgłosić tylko osoba, która podpisała umowę z firmą INFO ENERGIA, bądź pełnomocnik, załączając prawidłowo przygotowane pełnomocnictwo;
 • Numer umowy znajduje się na umowie sprzedaży;
 • W celu przyśpieszenia procesu weryfikacji reklamacji, należy dokonać dokładnego opisu, wskazując powód zgłoszenia w formularzu poniżej, a także załączyć dokumenty, ułatwiające rozpoznanie, w formacie: pdf, jpg, doc lub png;
 • Data wysłania formularza jest datą rozpoczęcia procesu weryfikacji reklamacji. Proces ten trwa do 14 dni;
 • W czasie procesu weryfikacji możliwy jest kontakt z biura firmy INFO ENERGIA w celu uzyskania szczegółów reklamacji;
 • Błędne bądź niekompletne wypełnienie formularza reklamacyjnego może wydłużyć proces weryfikacji reklamacji;
 • O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową;
 • Rozpatrzenie reklamacji jest równoznaczne z podjęciem działań przez INFO ENERGIA.

Formularz Reklamacyjny

  Załącz dokumentację potwierdzającą wadliwość produktu/usługi: 

  Siedziba firmy

  Siedziba firmy

  ul. 15-ego Sierpnia 15
  82-500 Kwidzyn

  Informacja telefoniczna

  Informacja telefoniczna

  +48 55 625 90 00