Bądź na bieżąco!

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Koszt instalacji fotowoltaicznej, w zależności od jej mocy, jest inwestycją, która potrafi być znacznym wydatkiem. Wielu klientów korzysta również z kredytowania fotowoltaiki. Warto więc zabezpieczyć swoją instalację przed ewentualnym zdarzeniem losowym. Ubezpieczenie fotowoltaiki dedykowane jest dla Klientów, którzy posiadają instalację na budynku mieszkalnym, gospodarczym oraz na budowli. Warunkiem koniecznym jest wydany protokół gotowości instalacji fotowoltaicznej do użycia. Nie można ubezpieczyć instalacji fotowoltaicznej na gruncie, a także każdej znajdującej się na obszarze zalewowym.

Czytaj więcej