Bądź na bieżąco!

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

HOME > Aktualności > Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Fotowoltaika – Ubezpieczenie

Ubezpieczenie uchroni Cię przez ewentualnymi wypadkami.

Ubezpieczenie fotowoltaiki – dlaczego warto skorzystać?

Koszt instalacji fotowoltaicznej, w zależności od jej mocy, jest inwestycją, która potrafi być znacznym wydatkiem. Wielu klientów korzysta również z kredytowania fotowoltaiki. Warto więc zabezpieczyć swoją instalację przed ewentualnym zdarzeniem losowym.

Ubezpieczenie fotowoltaiki dedykowane jest dla Klientów, którzy posiadają instalację na budynku mieszkalnym, gospodarczym oraz na budowli. Warunkiem koniecznym jest wydany protokół gotowości instalacji fotowoltaicznej do użycia. Nie można ubezpieczyć instalacji fotowoltaicznej na gruncie, a także każdej znajdującej się na obszarze zalewowym.

Nasi Klienci mają możliwość ubezpieczenia instalacji do 100 000 zł.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • naprawę;
 • utratę instalacji;
 • interwencje specjalisty;
 • pokrycie kosztów strat produkcji;
 • pomoc prawną;

Pokrycie kosztów wynikających ze straty w produkcji energii elektrycznej

Uszkodzenie bądź zniszczenie instalacji powoduje utratę energii, która mogłaby być wyprodukowana.

Stawka za 1 dzień straty w produkcji energii elektrycznej przedstawiona została w tabeli poniżej:

Moc instalacji fotowoltaicznej Miesiące letnie (IV-IX)Miesiące zimowe (X-III)
do 4 kWp9 zł3 zł
do 7 kWp15 zł6 zł
do 10 kWp22 zł9 zł
powyżej 10 kWp33 zł13 zł

Studium przypadku

Strata w produkcji energii elektrycznej przez 30 dni września

Ubezpieczyciel pokryje stratę poprzez wypłatę świadczenia w wysokości: 450 zł (30 x 15 zł)

Jakich szkód i sytuacji losowych dotyczy ubezpieczenie?

Zdarzenia losowe niezależnie od woli ubezpieczonego, o charakterze nagłym, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Przykłady:

 • dewastacja, rozbój, kradzież, włamanie;
 • uderzenie pioruna, grad, huragan;
 • lawina, napór śniegu;
 • trzęsienie ziemi, osunięcie ziemi;
 • pożar, powódź, zalanie;
 • szkody elektryczne, przepięcia;
 • uderzenie pojazdu, statku powietrznego;
 • upadek obiektów;
 • uszkodzenie przez zwierzęta.

Jakie świadczenia z ubezpieczenia fotowoltaiki?

Świadczenia dotyczą naprawy, odbudowy instalacji fotowoltaicznej, a także wymiany elementów. Jeżeli naprawa jest technicznie niemożliwa lub koszty naprawy przewyższają aktualną sumę ubezpieczenia mamy wtedy do czynienia ze szkodą całkowitą.

Studium przypadku

Uszkodzenie przez zwierzęta – druga naprawa

Cena zakupu: 50 000 zł

Koszt pierwszej naprawy: 15 000 zł

Aktualna suma ubezpieczenia: 35 000 zł

Wycena naprawy: 10 000 złWycena: 36 000 zł (naprawa droższa niż suma ubezpieczenia)
Pokrycie kosztów przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe: 10 000 złWypłata świadczenia w wysokości 29 750 zł (aktualna suma ubezpieczenia pomniejszona o 15%)

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej można uzyskać w dniu zakończenia montażu lub wcześniej

Fotowoltaikę ubezpiecza Mondial Assistance we współpracy z Santander Bank.