Program Mój Prąd

HOME PROGRAM MÓJ PRĄD

Program rządowy “Mój Prąd"

Od dnia 30.08.2019 ruszył rządowy program „Mój Prąd”. Głównym założeniem jest zwiększenie liczby instalacji słonecznych. Program skierowany jest w stronę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Głównym założeniem jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych (osoby fizyczne), co jest równoznaczne z korzyścią dla środowiska i domowego budżetu. Program zakłada zwrot kosztów inwestycji nawet do 50% przy montażu instalacji od 2 do 10 kW, maksymalnie może wynieść 5000 zł.

Dofinansowanie zagwarantowano w postaci bezzwrotnej pomocy po złożeniu wniosku – okres kwalifikowalności kosztów trwa nieprzerwalnie od 23.07.2019 został wydłużony do 31.12.2025 r. O zachowaniu terminu wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 8.00-15.00. Dopłaty będą przyznawane w ramach rozpoczęcia inwestycji i jej opłaceniu po 23 lipca 2019 roku, czyli po ogłoszeniu programu “Mój prąd”. Dotacja nie będzie przyznana prosumentom, których instalacja została sfinalizowana przed 23.07.

 

Budżet, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację projektu „Mój Prąd,” wynosi 1 miliard złotych. Beneficjent zobowiązany jest, aby w ramach przystąpienia do programu eksploatować instalację przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

WNIOSEK MOŻNA POBRAĆ:

Regulamin programu informuje, że: “w przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku”.

 

Zanim przyznane zostanie dofinansowanie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie weryfikował złożone wnioski- kryteria jakie należy spełnić aby otrzymać dotację:

KRYTERIA DOSTĘPU:

Ponadto beneficjent składający wniosek, spełniający również powyższe kryteria powinien dostarczyć wraz z nim:

- Kopię faktury świadczącą o instalacji i montażu PV wraz z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
- Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
-zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna – musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii.
Największymi  OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.
- Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego “Mój Prąd” w związku z RODO
 

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka: mojprad@nfosigw.gov.pl

NASTĘPNY KROK NALEŻY DO CIEBIE!

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania.

Zaprojektuj własną instalację fotowoltaiczną.