Ulga termomodernizacyjna

ulga termomodernizacyjna

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH - NOWE PREFERENCJE PODATKOWE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. ulga termomodernizacyjna – zmiany mają na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych.

Z wyżej wymienionej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zwolnienie z podatku przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

ABY SKORZYSTAĆ Z WYŻEJ WYMIENIONEJ ULGI:

Potencjalny użytkownik powinien zakończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat od jego rozpoczęcia
 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 
Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.
 
Prokonsumenci biorący udział w realizowanych obecnie programach (Czyste powietrze, Mój Prąd)

ZAPOZNAJ SIĘ Z OBJAŚNIENIEM PODATKOWYM DOTYCZĄCYM ULGI