Bądź na bieżąco!

Program Mój Prąd 2023

HOME > Program Mój Prąd 2023

Dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd 5.0

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 5.0 startuje 22 kwietnia 2023 r.  w Dzień Ziemi. Wprowadzone zmiany przynoszą wiele korzyści w przypadku łączenia inwestycji z innymi elementami odnawialnych źródeł energii. Nowa edycja zakłada dalsze wsparcie rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wiceminister poinformował, że premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji. Oprócz magazynów energii do dofinansowania kwalifikować się będą koszty inwestycyjne związane z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi.

Głównym założeniem jest zwiększenie liczby instalacji słonecznych. Program skierowany jest w stronę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Mój Prąd 5.0 - Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023

Mój prąd 5.0 dedykowany jest tylko dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing bądź osób, które mają podpisaną  Oznacza to, że osoby prawidłowo zgłoszone do Operatora do 31 marca 2022 r. w systemie net-metering nie skorzystają z kolejnej edycji Mojego Prądu, chyba, że przejdą na obecne rozliczenie. Nie można ubiegać się również o dofinansowanie, jeśli skorzystało z się niego w poprzednich edycjach bądź w innych źródłach tj.  Program rządowy Czyste Powietrze. Od 15 grudnia 2022 roku, wypłaty z Programu Mój Prąd są równe 6 000 zł. Dodatkowe pieniądze w ramach wyrównania do podwyższonej kwoty otrzymają również użytkownicy instalacji fotowoltaicznych, którzy otrzymali już dotację z 4 edycji programu.

V nabór wniosków - Wyższe Dofinansowanie

OD 22 KWIETNIA 2023 ROKU

Mój Prąd 5.0 - nawet 58 000 zł dofinansowania!

Rząd, chcąc zwiększyć samowystarczalność nowych użytkowników fotowoltaiki zdecydował o rozszerzeniu dotacji Mój Prąd 5.0.
Na co mogą być przeznaczone?

  • instalacja fotowoltaiczna 2-10 kW –  do 6 000 zł (7000 zł w przypadku połączenia z jednym z poniższych elementów)
  • magazyn energii – do 16 000 zł
  • magazyn ciepła – do 5 000 zł
  • system EMS/HEMS – do 3 000 zł
  • pompa ciepła powietrze-powietrze (klimatyzator) –  do 4 400 zł
  • gruntowa pompa ciepła – do 28 500 zł 
  • pompa ciepła powietrze-woda – do 12 600 zł
  • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – do 19 400 zł 
  • kolektory słoneczne – do 3 500 zł 

Mój Prąd 5.0 - Jak uzyskać dofinansowanie w 2023 roku?

Krok 1.

Kup i zamontuj dofinansowane produkty

Krok 2.

Poczekaj aż zakład energetyczny zainstaluje Ci licznik dwukierunkowy

Krok 3.

Podpisz umowę dwustronną ze sprzedawcą energii na zasadach net-billingu

Krok 4.

W Twoim imieniu składamy wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW

Krok 5.

Monitorujemy status Twojego dofinansowania i informujemy o rozpatrzeniu

Krok 6.

Wypłata dotacji

Mój Prąd 2023 a INFO ENERGIA

Od 22 kwietnia 2023 edycja nowa edycja programu Mój Prąd 5.0. Nowe zasady dofinansowania 2023 będą dotyczyć zrealizowanych inwestycji po 31 marca 2022 r. bądź zainstalowanych wcześniej, które znajdą się w systemie net billing. Firma INFO ENERGIA pomaga w uzyskaniu dotacji dla swoich Klientów. Pomagamy w uzyskaniu dotacji na pokrycie kosztów instalacji fotowoltaicznej i innych elementów z programu. Dzięki pełnomocnictwom przekazanym nam przez Klientów jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o wszelkie formalności i dokumentację, tak aby użytkownicy naszych instalacji mogli jak najszybciej z nich korzystać i otrzymać należne im dofinansowanie. Program Mój Prąd skierowany jest do wszystkich, którzy myślą o instalacji fotowoltaicznej, a także chcą połączyć program z dofinansowaniem na pompę ciepła, magazyn energii czy klimatyzator.

Mój Prąd 2023 - Ile dofinansowania?

Kwestia wysokości dotacji była najbardziej wyczekiwaną informacją podaną przez NFOŚiGW. Kwota dofinansowania z każdą edycją pomniejszała się. W drugiej edycji wynosiła 5 000 zł, zaś w Mój Prąd 3.0 już 2 000 zł mniej. W kwietniu tego roku rząd przyznał 4 000 zł dotacji na samą instalację fotowoltaiczną, a od 15 grudnia 6 000 zł, a na magazyn energii dodatkowe 16 000 zł. Obecnie rząd nie zmienił stawek dofinansowania i utrzymał na poziomie z poprzedniej edycji, dodając możliwość uzyskania dotacji na inne przedsięwzięcia jak pompy ciepła, klimatyzator czy kolektory słoneczne. Z dofinansowaniem Mój Prąd łączy się również ulga termomodernizacyjna, którą można rozliczyć w kolejnym roku i uzyskać kolejne wsparcie finansowe.

Rozpatrywanie wniosków w urzędzie przeprowadzane jest na bieżąco. W momencie uzyskania pozytywnej decyzji, pieniądze zostaną przelane na konto beneficjenta. Czas rozpatrywania wydłuża się wraz z przybywaniem kolejnych wniosków i poprawek do nich. Może potrwać do kilku miesięcy. Firma INFO ENERGIA jako pełnomocnik swoich Klientów zajmuje się przygotowaniem wniosków i skompletowaniem dokumentów. Wnioski składane przez nas poprzez generator na stronie rządowej, niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji od użytkowników naszych instalacji fotowoltaicznych.

Mój Prąd 5.0 - Pompy Ciepła

Zgodnie z zapowiedziami, program Mój Prąd 5.0 to również rozszerzenie możliwości uzyskania dotacji do termomodernizacji. Dofinansowania będą mogły przysługiwać nie tylko przy wymianie nieefektywnego źródła na paliwo stałe na pompę ciepła jak przypadku obecnego programu Czyste Powietrze, ale również przy wymianie kotłów olejowych i gazowych.

Mój Prąd 5.0 - Dofinansowanie do rozbudowy fotowoltaiki

Dofinansowanie Mój Prąd 5.0 przewidziane jest dla użytkowników fotowoltaiki, chcących dokonać rozbudowy instalacji. Warunkiem koniecznym jest przejście na obecny system rozliczeniowy net-billing. Od 1 kwietnia 2022 r. rozbudowa instalacji fotowoltaicznej może odbywać się na zasadach net-meteringu (czyli prosumenta z opustami), o ile pozwala nam na to moc umowna, nie ma wtedy możliwości uzyskania dofinansowania.
Więcej o zmianach:
Zmiany w fotowoltaice od 1 kwietnia 2022 r.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY MONTAŻEM FOTOWOLTAIKI Z DOFINANSOWANIEM?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania oraz zaproponujemy Ci bezpłatny audyt,
który wykaże stopień opłacalności instalacji w Twoim domu.