Bądź na bieżąco!

Program Mój Prąd 2023

HOME > Program Mój Prąd 2023

Program rządowy Mój Prąd 2023

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 2022 r. Dnia 22 listopada ogłoszono wprowadzenie zmian, które wprowadzają wyższą stawkę dofinansowania. Nowa edycja zakłada dalsze wsparcie rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Wiceminister poinformował, że premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji. Ważnym elementem kolejnego naboru jest magazynowanie wyprodukowanej energii.

Głównym założeniem jest zwiększenie liczby instalacji słonecznych. Program skierowany jest w stronę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Mój Prąd 2023 - Zmiany

Mój prąd 4.0 dedykowany jest tylko dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing. Oznacza to, że osoby prawidłowo zgłoszone do Operatora do 31 marca 2022 r. w systemie net-metering nie skorzystają z kolejnej edycji Mojego Prądu, chyba, że przejdą na obecne rozliczenie. Nie można ubiegać się również o dofinansowanie, jeśli skorzystało z się niego w poprzednich edycjach bądź w innych źródłach tj.  Program rządowy Czyste Powietrze. Od 15 grudnia 2022 roku, wypłaty z Programu Mój Prąd są równe 6 000 zł. Dodatkowe pieniądze w ramach wyrównania do podwyższonej kwoty otrzymają również użytkownicy instalacji fotowoltaicznych, którzy otrzymali już dotację z 4 edycji programu.

Dofinansowanie do rozbudowy fotowoltaiki

Dofinansowanie Mój Prąd 4.0 przewidziane jest dla użytkowników fotowoltaiki, chcących dokonać rozbudowy instalacji. Warunkiem koniecznym jest przejście na obecny system rozliczeniowy net-billing. Od 1 kwietnia 2022 r. rozbudowa instalacji fotowoltaicznej może odbywać się na zasadach net-meteringu (czyli prosumenta z opustami), o ile pozwala nam na to moc umowna, nie ma wtedy możliwości uzyskania dofinansowania.
Więcej o zmianach:
Zmiany w fotowoltaice od 1 kwietnia 2022 r.

IV nabór wniosków - Wyższe Dofinansowanie

OD 15 GRUDNIA 2022 ROKU

Mój Prąd 2023 - nowe dofinansowanie!

Rząd, chcąc zwiększyć samowystarczalność nowych użytkowników fotowoltaiki zdecydował o rozszerzeniu dotacji Mój Prąd 4.0. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-bilingu przewidziano od 15 grudnia kwotę
Na co mogą być przeznaczone?
Do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 6 000 zł (+ 1000 zł z dodatkowymi elementami z dofinansowaniem) a na magazyn energii 16 000 zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła  i 3 000 zł w przypadku zainstalowania systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Dofinansowanie nie może przekraczać 50% poniesionych kosztów.

Mój Prąd 4.0 - Jak uzyskać dofinansowanie w 2023 roku?

Krok 1.

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną

Krok 2.

Poczekaj aż zakład energetyczny zainstaluje Ci licznik dwukierunkowy

Krok 3.

Podpisz umowę dwustronną ze sprzedawcą energii na zasadach net-billingu

Krok 4.

W Twoim imieniu składamy wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW

Krok 5.

Monitorujemy status Twojego dofinansowania i informujemy o rozpatrzeniu

Krok 6.

Wypłata dotacji

Mój Prąd 2023 a INFO ENERGIA

15 kwietnia wystartowała nowa edycja Programu Mój Prąd – dofinansowania do fotowoltaiki. Nowe zasady dofinansowania 2022 będą dotyczyć zrealizowanych inwestycji po 31 marca 2022 r. bądź zainstalowanych wcześniej, które znajdą się w systemie net billing. Firma INFO ENERGIA pomaga w uzyskaniu dotacji dla swoich Klientów. Pomagamy w uzyskaniu dotacji na pokrycie kosztów instalacji fotowoltaicznej i innych elementów z programu. Dzięki pełnomocnictwom przekazanym nam przez Klientów jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o wszelkie formalności i dokumentację, tak aby użytkownicy naszych instalacji mogli jak najszybciej z nich korzystać i otrzymać należne im dofinansowanie. Program Mój Prąd skierowany jest do wszystkich, którzy myślą o instalacji fotowoltaicznej.

Mój Prąd 2023 - Ile dofinansowania?

Mój Prąd 2023 – Wysokość dotacji.  Kwestia wysokości dotacji była najbardziej wyczekiwaną informacją podaną przez NFOŚiGW. Kwota dofinansowania z każdą edycją pomniejszała się. W drugiej edycji wynosiła 5 000 zł, zaś w Mój Prąd 3.0 już 2 000 zł mniej. W kwietniu tego roku rząd przyznał 4 000 zł dotacji na samą instalację fotowoltaiczną, a od 15 grudnia 6 000 zł, a na magazyn energii dodatkowe 16 000 zł.  Z dofinansowaniem Mój Prąd 4.0 łączy się również ulga termomodernizacyjna, którą można rozliczyć w kolejnym roku i uzyskać kolejne wsparcie finansowe.

Rozpatrywanie wniosków w urzędzie przeprowadzane jest na bieżąco. W momencie uzyskania pozytywnej decyzji, pieniądze zostaną przelane na konto beneficjenta. Czas rozpatrywania wydłuża się wraz z przybywaniem kolejnych wniosków i poprawek do nich. Może potrwać do kilku miesięcy. Firma INFO ENERGIA jako pełnomocnik swoich Klientów zajmuje się przygotowaniem wniosków i skompletowaniem dokumentów. Wnioski składane przez nas poprzez generator na stronie rządowej, niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji od użytkowników naszych instalacji fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd można uzyskać poprzez kontakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka: [email protected]

INFO ENERGIA to firma, która od 2014 zajmuje się wdrażaniem ekologicznych rozwiązań. Jesteśmy firmą, która cieszy się pozytywną opinią wśród Klientów. Dowiedz się więcej na temat naszych instalacji fotowoltaicznych.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA?

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania oraz zaproponujemy Ci bezpłatny audyt,
który wykaże stopień opłacalności instalacji w Twoim domu.