Bądź na bieżąco!

Ulga termomodernizacyjna

HOME > Ulga termomodernizacyjna

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH - NOWE PREFERENCJE PODATKOWE

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa dotycząca zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. ulga termomodernizacyjna – zmiany mają na celu wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych.

Z wyżej wymienionej ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zwolnienie z podatku przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

ABY SKORZYSTAĆ Z WYŻEJ WYMIENIONEJ ULGI:

  • Potencjalny użytkownik powinien zakończyć przedsięwzięcie w ciągu 3 lat od jego rozpoczęcia
  • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  • Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.
  • Prokonsumenci biorący udział w realizowanych obecnie programach (Czyste powietrze, Mój Prąd)

ZAPOZNAJ SIĘ Z OBJAŚNIENIEM PODATKOWYM DOTYCZĄCYM ULGI

Ulga termomodernizacyjna a fotowoltaika

Czy można odliczyć ulgę termomodernizacyjną od kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną? Tak, można. Wysokość ulgi będzie zależna od stawki podatku (12%, 32% bądź 19% w przypadku podatku liniowego).

Ulga termomodernizacyjna przykład:

Koszt instalacji fotowoltaicznej: 23 000 zł 

Zarobki w roku 2022: 75 000 zł

Oznacza to, że zarobki nie przekraczają progu podatkowego dla 12%  rozliczenia, który wynosił w roku 2022 – 120 000 zł.

23 000 zł x 12% = 2 760 zł

2 760 – wysokość ulgi termomodernizacyjnej za rok podatkowy 2022. 

To samo wyliczenie będzie dotyczyło zakupu i montażu pompy ciepła. Za co jeszcze należy się ulga termomodernizacyjna?

Ulga będzie przysługiwała tym, którzy zdecydowali się na docieplenie istniejącego budynku bądź ograniczenie kosztów związanych z wydatkami na energię. W zwrocie przewidziane są inwestycje związane z zakupem produktów, jak i usługą: materiały budowlane służące do dociepleń, instalacji grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, montaże kotła, kolektorów czy rekuperacji.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną - panele fotowoltaiczne?

Ulgę termomodernizacyjną można odliczyć poprzez załączenie PIT/O do zeznania podatkowego. Jest to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. PIT/O składany jest zeznaniami PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Pozycja, w której będzie można odliczyć koszty związane z pompą ciepła bądź fotowoltaiką brzmi „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego„. W pole oznaczone numerem 31 wpisujemy kwotę, którą ponieśliśmy z tytułu termomodernizacji. Ulgę odliczymy również bez problemu drogą internetową poprzez portal Twój e-Pit.

jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną

Czy należy odjąć dofinansowanie Mój Prąd od kwoty instalacji do rozliczenia?

Tak, wszelkie dotacje rządowe należy odjąć od kosztu całkowitego instalacji i dopiero wtedy wyliczyć odliczenie w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jestem w trakcie termomodernizacji budynku. Czy mogę odliczyć ulgę?

Tak, ale tylko za koszty poniesione w roku 2022. Przykład:

Inwestycja zaczęła się we wrześniu 2022 roku, została wymieniona stolarka okienna i docieplone zostały ściany. W grudniu rozpoczął się montaż fotowoltaiki, nie wystawiono jeszcze faktury. Instalacja zostanie zakończona na początku stycznia 2023. Klient może odliczyć w uldze termomodernizacyjnej za rok 2022 stolarkę okienną, a także docieplenie, ponieważ te inwestycje zostały zakończone. Koszty związane z fotowoltaiką będą mogły być odliczone w roku 2024.

Jestem na etapie budowy domu, czy przysługuje mi ulga?

Niestety nie, ulga przewidziana jest dla budynków, które zostały już odebrane.

Jesteś płatnikiem podatku rolnego? Skorzystaj z ulgi

Ulga od podatku rolnego na panele fotowoltaiczne to 25% poniesionych kosztów. Sprawdź szczegóły!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania oraz zaproponujemy Ci bezpłatny audyt,
który wykaże stopień opłacalności instalacji w Twoim domu.